ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 15/05/2021

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ- ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ – ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ « ΑΓΙΑ
ΜΑΡΙΝΑ Η ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ »

ΘΕΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ2021 ΛΟΓΩ ΤΩΝ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΣΕ ΙΣΧΥ ΛΟΓΩ COVID-19
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 23/01/2021 ΝΟ 66

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σήμερα και ,ώρα 5 μ.μ. στον Ι.Ν.ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ το Δ.Σ. του ΣΥΛΛΟΓΟΥ αποφάσισε
την σύγκληση της ετήσιας ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των ταμειακά εντάξει τακτικών
μελών με θέματα
1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ έτους 2020.
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ για το έτος 2021
3. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ διαχείρισης Εξελεγκτικής Επιτροπής έτους
2020.
4. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. και Ε.Ε.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ θα γίνει στον ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ την ΚΥΡΙΑΚΗ
23/05/2021 και ΩΡΑ 11π.μ. Σύμφωνα με το άρθρο 26 του καταστατικού του
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ισχύουν τα κάτωθι :
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίσταται τουλάχιστον το
ένα τρίτο [1/3] των ταμειακά εντάξει τακτικών μελών. ΄Αν δεν επιτευχθεί
απαρτία, η σύγκληση της Συνέλευσης επαναλαμβάνεται την πρώτη, μετά τη
ματαιωθείσα συνέλευση ΚΥΡΙΑΚΗ 30/05/2021, χωρίς πρόσκληση και με τα

ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα, οπότε
υπάρχει απαρτία εφόσον παρίσταται το ένα τέταρτο [1/4] των ταμειακά
εντάξει τακτικών μελών. Σε περίπτωση που υπάρξει και πάλι έλλειψη
απαρτίας, η συνέλευση συγκαλείται την επόμενη ΚΥΡΙΑΚΗ 06/06/2021, με
τους ίδιους όρους, οπότε θεωρείται ευρισκόμενη σε απαρτία με όσα
ταμειακά εντάξει τακτικά μέλη είναι παρόντα.
Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. και την Ε.Ε.,
υποχρεώνονται να καταθέσουν γραπτά την υποψηφιότητά τους επτά [7]
ημέρες πριν τις εκλογές στο Δ.Σ. ,να έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές τους
υποχρεώσεις και είναι τακτικά μέλη του ΣΥΛΛΟΓΟΥ τριάντα ημέρες πριν την
ημέρα των αρχαιρεσιών [αρθ.29,30,31 του καταστατικού]

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΓΚΡΕΚΑΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΑΛΑΠΠΑ-ΜΠΑΝΑΚΑ

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*